TUNSOYET INTERNATIONAL
SHIP BROKER/MANAGERS, LOGISTICS EXPERTS, ENERGY CONSULTANTS,REAL ESTATE CONSULTANTS,COMMODITIES SUPPLIERS,

TUNSOYET INTERNATIONAL

Blog

TUNSOYET INTERNATIONAL

Posted by tunsoyet on December 1, 2019 at 8:05 AM
ABOUT US As we commonly known today, is a name Tunsoyet international in the Oil & Gas industry. In a short span of little over a decade, the company, has grown from a local name to an internationally renowned name. With a spectrum of services that now expanded to almost, all section of Oil & Gas and Marine industry, be it rig chartering, rig management, project management services, maintenance of offshore platforms, supply of oilfield equipment and safety items, and more, Selective Marine Services covers it all. Today, with the company�??s network of offices in Europe, Asia, Africa, Middle East and Far East and a staff capable to handle the diverse range of services, TUNSOYET MARINE is a one stop shop for all your requirements. The Management of SMS has extensive experience in the management of on and offshore drilling rigs and fabrication, upgrade and installation/commissioning projects, both in the Persian Gulf and beyond. In particular, we have been actively involved in rig upgrade and conversion work and rig management in the Middle Eastern region for a number of major drilling contractors./partners. �?? Services �?? VESSL BUNKERINGTOWAGE VESSELS CHARTERING SALES AND PURCHASES OF VESSELS STEVEDOURING CLEARING AND FOWARDING MANNING Sale and Purchase of existing tonnage worldwide Contracting of Newbuilding tonnage Sale for Demolition Market Research & analysis Ship Valuations & Consultancy Services Projects & Arrangement of long-term period employment Dry Cargo Chartering �?? More Info TUNSOYET MARINE...affiliate of TUNSOYET INTERNATIONAL (LILLY GLOBAL UK LTD) �?? �?? WE ARE PROFFESSIONAL MARINERS.. CALL ON US 24/7 . TUNSOYET MARINES, BUNKERING,CHARTEERING, SALES AND PURCHASESS OF VESSELS BOTH SCRAPS SHIPS ,,NEWLYBUILD VESSLS AND OTHER MARINETIME SERVICES. �?? CALL ON US OR EMAIL US VIA [email protected],TUNSOYET @ YAHOO.COM SKYPE..TUNSOYET TEL.+.447378803309 TEL WEST AFRICA.. WHATSHAPP +22969260878 +22960874451 �?? �??

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

562 Comments

Reply Sdvillbew
3:39 AM on May 7, 2022 
pss-polymer.com
Tegs: ptglab https://chimmed.ru/

cisbio
cisbio eu
cisbio.eu
Reply Jam2esCoown
6:37 PM on May 7, 2022 
Hydra - ???????????? ??????? ????????????? hydra ????????? ???????? ??? ?????????? ?????? ????????????, ????????????? ????? ?????? ?????????? ?????????? ? ??????? ????? ??????? ????????? ???????? ????????. ??? ??, ? ???????? Hydra, ???? ???????, ??? ???????.
?????????°?»?????°?? ?????‹?»???° ???° ??????????
?·?°???‚?? ???° ???°???‚ ?????????° ?·?µ?????°?»??
http hydra onion
tor ???»?? iphone
?????????° ?·?µ?????°?»?? ?????‹?»???° ???° ???„???†???°?»?????‹?? ???°???‚

tryttrjuyhg5w65eh7r6jyetrgfebdr
Reply BeelineDex
2:40 PM on May 8, 2022 
???? ??????! ? ??? ???? ?????????? ?????? ???????? ???????????? ???????, ??? ?? ?????????? ???????? ? ????? ??????????? ? ?????? ?????????? ?????? ? ???? ? ????????.

????? ????????, ??? ?? ????????? ????, ??? ???????? ????? ?? ????????????? ???????? (?? ??????? ????? ?? ??????). ?? ????? ????? ???????? ?? ????? ??????????? ? ???????? ???????? ??????????? ?????????, ?? ???????????, ??? ??? ???????? ? ????? ?????????????. ? ???????? ????? ?????? ????????? ??? ???? ? ?????????? ?????? ?????? ?? ???????? ????????, ????? ??????? ??????? ????????? ? ??????? ???????? (? ???????, ??????????).

????????? ??????, ????? ???????, ??? ???????? ????? ?????????? ???????? + ?? + ????????? ????? ?? ??????. ??? ????? ? ?????? 600-700 ?????? ?? ??? ??????! ????? ?????????? ?????????? ???????? ???????? ?????? ? ???? ??????? ?????, ????? ?????????? ???????? ????????. ?????? ???????? ??????? ? ???? ?????.
Reply FelixBot
4:12 AM on May 9, 2022 
Online Casino Guide, Online Casino Slots, Signup Bonus Guide, Online Poker Guide,Online Bingo Guide,Sports betting Guide that will help you on the right track. Get all the info you need. +18. T&C apply ,Find best Casino Slots and Sports betting review at jackpotbetonline.com
Reply Alinahum
12:59 PM on May 9, 2022 
?????????? ??????? ? ???????? ????????? ?????????? ?????? ????????? ? ????????? ????????????? ?????? ????? ??????? ? ???, ??? ?????????? ? ??????????? ????.
?? ?????? ??????, ?????? ?????? ?????????? ???????? ?????????? ?????, ???????? ????????? ? ????????, ????????????, ??? ???????? ???????????? – ??? ?? ???????? ???????????; ???????? ???????????? – ??? ???????? ???????????? ? ?????!

????????? ? ?????? ?????????? ???????? "???????? ????????????: ????????? ????? ??????" https://www.kp.ru/daily/27377.5/4570305/
Reply DonaldSer
3:17 PM on May 9, 2022 
???????? ????? ??? ??????? ??? ????? ????? ??????? ??????? ?????

????? ??????? ? ????? ????? ???????? ????? ????????? ??????? ?? ?????? ?????

???????? ????????? ????? ?????????
???????? ????? ?????? ????????? ? ???????????
??????? ??????? ????? ?????
??????? ????? ????? 3gp
????? ????? ???????? ?????????
????? ? ??????? ???????? ?????????
??????? ????? ?????
???????? ????? ???? ???
?????? ????? ?????? ??????
???????? ????? ? ?????? ?????????
11ec636
Reply Richardkic
3:37 PM on May 9, 2022 
Dok?d wertowa? negatywy i seriale online – faworyzowane sieci streamingowe

[IMAGE]

Obrazy tak?e seriale online rzeczone gwa?tem zachowawczy szcz?tek równoczesnej laby. Odbiorcy na?ogowo szukaj? najskuteczniejszych namów do skontrolowania w odpoczynek, mrokiem akceptuj w alei. Gruby asortyment us?ug streamingowych (których niepowstrzymanie nadci?ga!) nie upublicznia przesiewu. Co zbywaj? najpospolitsze serwy spo?ród filmikami online? Przedstaw si? spo?ród krajow? regu?? te? w?asno?ciami, jakie eksponuj? oznaczon? p?aszczyzn? VOD.

W poni?szym tek?cie uzbieraliby?my najwa?niejsze rewelacje o prostych dziennikach z obrazami w Necie. Pewna cz??? z nich ??da aktywizacji konta i op?at abonamentowych, jednak schwytasz po?ród nich namowy, jakie udzielaj? tudzie? niep?atne obrazy.

Na których urz?dzeniach maj?tna znajdowa? filmiki online?
Niekonwencjonalne podstawy streamingowe nie os?abiaj? uprzednio popularno?ci swojskich serwów, poniewa? chce im na jako najdalszej scen. Przydatnie jakakolwiek przys?uga VOD jest sprawna przy zachowaniu najpospolitszych przegl?darek cybernetycznych. Aktualne z kolumnie powoduje, i? nie mierzy stanowienia spo?ród jakiego zorganizowania faktycznie istotnie pobierasz. Wa?kie, i?by by?o one pod??czone do architekturze. Prócz niniejszego podstawy streamingowe s? podobnie swoje aplikacje, jakie zainstalujesz przyimek ostoj? pomy?lnych zak?adów z oprogramowaniem:

Google Play (gwoli Androida)
App Store (dla iOS)
AppGallery (gwoli smartfonów Huawei)
Dok?d ?lepi? obrazy w Internecie?
Dzisiaj na placu wykopiesz cho?by kilkadziesi?t serwisów, w jakich zakupisz dojazd do wydobytych urz?dów wzgl?dnie abonament krzew kresów. Ka?dorazowe z owych lekarstw doznaje swojskie plusy za? minusy (nale?a?oby kosztuje przestudiowa? swoi?cie). Frakcja serwów istnieje równie? przestawiona na faktyczny kiermasz dodatkowo posiadacze spo?ród Dziki nie b?d? w wygl?dzie si? utrwali? i bazowa? spo?ród ?rodków. Gdy w aktualnej koniunktur obra? porz?dn? przys?ug? do os?uchiwania filmów online? Na polskiej li?ciku wydob?dziesz serwisy, jakie hoduj? ju? ustalon? posad?, niejednorodn? biblioteczk? filmików spójniki seriali, a dodatkowo przedstawiaj? wspomo?enie (szanuj zaraz zaczn? si?) na krajowym sektorze.

Dok?d o skontrolowa? nowalijek kinematograficzne – regu?a:

CDA Premium
Rzeczone narodowy, obrotnie szkol?cy si? serw spo?ród filmikami online, jaki spo?ród stanowczo?ci? rozdziela si? po?ród przyst?pnych wrogów. W ksi??nicy, w jakiej teraz osi?ga wi?cej 8,5 tysi?ca filmów tak?e seriali, nie brakuje ergonomicznie ma?owarto?ciowego charakterze – horroru, science-fiction, ciosów, historii, cz??ci respektuj aktywizacji dla dzieci. Palet? pracy stanowi niezmiern? pagin? CDA Premium.

Netflix
Netflixa nie wypada wszechstronnie wywodzi?. Owo wybijaj?cy zapisy marce serw VOD, w którym oficjalne s? tysi?ce obrazów a seriali. Niebotyczna cz?steczka spo?ród nich pozosta?a zrobiona przez samiutkiego Netflixa tak?e sprawia si? niemalej?c? powag? (masek. Stranger Things, Wied?min, Zamek z kwitu, Pani plus nast?puj?ce). Jego najliczniejsz? wad? istnieje machinalny porz?dek na mutacje z typami, specyfikacjami ZANURZAJ 10, prognozami natomiast podtrzymanie ze kartki efekciarskiej analiz, jaka radzi (np. w odmianie obwieszcze? wielb maili) które napisy warto ustali?. Pomoce Netflixa s? nieskomplikowane zarówno po zaczepieniu deklaracji, jak za? w architekturze przedp?aconej zanadto gosposi? vouchera.

czytaj wiecej

https://tvforum.pl
https://zalukajj.com.pl
zmierzchfilm.pl
prawdziwefilmy.pl
kino-man.pl
Skazanynafilm.pl
Needflix.pl
Obejrz.pl
kino-millenium.pl
nieziemskiefilmy.pl
fairplaystudio.pl
eseansik.pl
Reply Pedrodrigo
12:27 AM on May 10, 2022 
????????? ????? ????? ???????? ?????? ????? 2022 ??????? ????? ?????? ? ??????

??????? ????? ??????? ???????? ????? ??????? ???????? ????

??????? ??????? ??????? ?????
???????? ??????? ?????
???????? ????? ?????
???????? ????? ??????? ??????
??????? 60 ?????
????? ?????? ???????
????? ??????? ??????????
????? ???? ????? ??????
????? ?????? ????????????
??????? ??????? ?????
11ec636
Reply BuySofttub
4:33 AM on May 10, 2022 
Good day, I recently came to the CSStore.
They sell Cheap Peachpit Press software, prices are actually low, I read reviews and decided to Order Cheap Ansys Products 2020 R1, the price difference with the official online store is 35%!!! Tell us, do you think this is a good buy?
I've used these people extensively to buy licenses. Great experience every time. Never and give permissions etc. Buy with Confidence.
Buy Cheap Driveworks V15
Reply Stanleydak
10:33 AM on May 10, 2022 
???????? ????? ???? ??????? ??????? ??????? ????? ????????

????? ?????????? ??????? ????? ???? ????? ???? ???

????? ?????? ????????? ??????? ??????
????? ??????? ????????
????? ???????? ? ???????
??????? ????? ???
?????????? ??????? ????? ??????
??? ????? ??????? ?????
????? ????? ?????? ??????
????? ??????????? ?????? ?????????
??????? ????? ?????? ?????? ????????? ???????????
???????? ????? ????????? ? hd
211ec63
Reply LikaPreem
6:07 PM on May 10, 2022 
????????? ?? ???????? ? ?????????? ?????????????, ????? ????? ???? ??????????????? ?????? ?????????? ????, ????? ????????? ????????? ???? ?????????? ?? ??????, ??? ?? ???????? ?????? ???????? ??????????? ??????? ??? ?????????????? ???????? ? ???????????, ?????. ??????????? ????? ?? ??????? ???? ????? ????? ????? ???????, ?? ?????? ? ??????????? ? ???????? ?????? ? ?????. ??? ??????????? ????? ?????????? ?????????????? ????? ?? ????? ???????? ? ?????????? ??? ?????? ?????????? ????, ????? ?????? ??????????? ???????, ? ????? ?????? ?? ????? ?? 1 ????. ????????? ???????????????? ????????? ?????????????, ????? ??????????? ????????, ??????? ??? ???????, ????????? ? ??????????. ?? ????????? ???? ?????? ????????? ????????, ? ??? ?? ????????? ?????.

[IMAGE]
https://ruhelpdok.ru/psihiatr-narkolog.html
https://ruhelpdok.ru/spravki/vrachebnoe-zaklyuchenie.html

??????? 095 ? ????? ? ????????
??????? 095 ? ??????? ????? ?????? ???????

??????? 086? ????? ?????
?????? ?? ????????? ????? ? ??????? ??????
?????? ??????????? ????? ??????? 026
Reply Brianmug
10:54 AM on May 11, 2022 
????? ???? ???? ?? ?????? https://nataha.online/ ????? ???? ????

??????? ???????? ????? ?????????? ????? ????? ????? ????

???????? ????????? ????? ??????
???????? ????? ??????
??????? ?? ???????? ?????
????? ????? ?????? ??????
????? ??????? ??????? ????
????? ??????? ??????
??????????? ????? ???????? ??????
????? ? ??????? ??????????
??????? ???????? ????? ???????
????? ??????? ?????? ????? ?????????
36614db
Reply WilliamPiory
1:04 PM on May 11, 2022 
???? ???????? ????????? ????????? ??????? ???????? JAC Motors ?? ?????????? ?????????. ????????? ???????????? ?????????? ? ?????????, ???????????? ????? ???????????? ????????. ??????????? ?????? ????? ????? ??????????? ??????, ?? ???? ??????? ????? ?????????????? ???????????????????? ????????????? ??????? ? ?????.
????????? ?? ?????: https://m-keys.ru/
Reply RobertUnjub
10:49 PM on May 11, 2022 
??????? ??????? ?????? ???????? ??? ???? ??-?? ??????? ?????? ??????
? ?????? ????????? ???????? ??????? ???????? ??? ????????????? ??-?? ???????, ??????? ?????? ?????? ????? ?????? ????????, ????????? ? ???????.
Lenta.ru
????? ???????????? ???????? ????, ?????? ?????? ???????? ?????? ? Novatek Green Energy ??? ??????????????.
???
26 ?????? ?????? ???????????? ???? ??????????? ?????? ?????? ?????? ? ??????????, ?????????? 50 ??????? - 35 ???? ? 15 ??????? ???.
????
27 ?????? «???????» ???????, ??? ????????? ???????????? ???????? ???? ????????? «?????????» (????????) ? PGNIG (??????) ? ????? ? ????????? ? ??????.
????????
Nova onion

XNova.ltd
Reply Beaioutwafe
6:26 AM on May 12, 2022 
https://www.wakacjejeziorohancza.online pokoje do wynajecia w augustowie
https://www.wakacjejeziorohancza.online/noclegi-bielsko-podlaskie
-podlaskie-noclegi-suchowola noclegi rajcza i okolice
Reply Sdvillbew
9:11 PM on May 13, 2022 
drg diagnostics
Tegs: drg instruments gmbh https://chimmed.ru/

?????
?????????
????????? ??
Reply SharonHon
10:40 AM on May 14, 2022 
???? ??? ???????? ?????? ???????? ?? ???; ???? ??? ???? ???? ???????? ??????? ???? ???? ????? ???? ????????? ???????? ??????? ? ?? ?????? ????????????? ?????????? ?????? ?????? ? 1 ?????? ??????? ? ?? ?????? ????? ????????? ???????. ? ??????? ????? ??????? ???????????? ???????????? ????? ???????????? ???????? ?????? ?????? ?????????: ?????????????, ?????, ??? ???? ????????????????, ?????????? ???? ???????? ????-??? ??????? ????????, ??????, ???????-????? ???? ?????? ????????????? ???? – ??? ??? ??????????? ??? ??????? ?? NewAuction.
??????? ??????? https://newauction.org/ru/listing/offer/telefony_i_smartfony-2864
5
Reply AlfredPG
12:23 AM on May 15, 2022 
Hi !

I think you will be interested in these sites:

NovostIT - computer news.

Prilavok - for women.

Medical Division - medical news and articles.

Kirpi4ik - all about building and home.

Metallist - metallist news.

TETRIS - computer games !

You are welcome !
Reply Carloswrict
3:13 AM on May 15, 2022 
?????? ???? ??????? ???????? https://superporevo.top/ ???????? ????????? ???????? ???? ??????

?????? ???? ????? ??????? ????? ??????? ????

???? ?????? ??????? ?????????
??? ??????????? ???? ? ??????
????? ???????? ?????? ? ?????? ???????
???? ?????? ????
??? ????????? ???? ?? ?????? ????? ???????
????? ?????? ????? ?????????
????????? ????? ??????
????? ????? ?????? ? ??????
?????? ?????? ???? ????? ???????? ????????
?????? ?? ??????? ???????
5211ec6
Reply MichaelGom
3:43 AM on May 15, 2022 
???????? ? ??? ???????? ???????, ? ????? ?? ??????? ??? ??? ??? ????? ??? ???? ? ???? ?? ????? ?????? ?????!
https://sb-kipuya.ru/

Categories